Pierwsze półrocze było trudne dla budowlanej spółki.  Choć przychody ze sprzedaży wzrosły, to spółka miała stratę netto. Firma przyznaje, że rynek jest trudny i cechują go niskie marże.