Na wniosek Skarbu Państwa zmieniono porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, uzupełniając go o zmiany w radzie nadzorczej i zarządzie spółki.