Zarząd Banku Pekao rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 2,07 mld zł, czyli 99,3 proc. zysku banku za rok 2017 – podało Pekao w komunikacie. Proponowana wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 7,9 zł.