Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa przez Polenergię oraz Statoil Holding Netherlands. Ta decyzja umożliwia kupno przez Statoil udziałów w spółkach mających budować morskie farmy wiatrowe w Polsce.