Senackie komisje: Środowiska; Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rekomendują Senatowi przyjęcie nowelizacji ustawy ws. cen prądu bez poprawek.