Grupa ZUE odnotowała prawie 2 mln zysku netto po trzech kwartałach wobec ponad 12 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z raportu kwartalnego wynika również, że portfel zamówień ZUE na koniec trzeciego kwartału wynosił 2,159 mld zł.