Projekt budżetu na 2019 rok czwartek wpłynął do Sejmu – wynika z internetowej strony sejmowej. Od tego dnia Sejm i Senat mają 4 miesiące na przekazanie budżetu pod podpisu prezydentowi. Jeśli to nie nastąpi, prezydent może rozwiązać parlament.