Tauron Polska Energia uzupełnił raport o wynikach testów na utratę wartości aktywów poprzez uwzględnienie wpływu obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych Elektrociepłowni Stalowa Wola na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy za 2020 rok. W efekcie korekty  według szacunków odpisy obniżą skonsolidowany  zysk netto grupy za 2020 rok o 2,62 mld zł, a nie o 2,384 mld zł jak grupa podała poprzednio.