W 2020 roku grupa Mostostal Zabrze osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 616,9 mln zł notując 10,6 mln zł zysku netto, co oznacza osiągnięcie wyników porównywalnych do tych z 2019 roku, w którym przychody grupy wyniosły blisko 601,4 mln zł, a zysk netto prawie 10,4 mln zł.