Auto Ubera „zabiło” człowieka, w Teslli pokazali, że jeszcze nie wszystko potrafią tak dobrze jak się wydawało. A Polska? Rok 2018 był okresem rozpoczynającym lub przynajmniej zapowiadającym zmiany. Gdzieś w tle większości z nich jest polityka klimatyczna i wynikająca z niej zmiana napędów. Część tych zmian będzie bolesna, a inne przyspieszą rozwój.