Opublikowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt nowego Prawa zamówień publicznych na ogół wywołuje pozytywne odczucia. Niemniej z opinii zebranych przez portal WNP.PL wynika, że ten obszerny dokument będzie wymagał wielu poprawek. Zgłaszaniu uwag nie będzie jednak służył stosunkowy krótki czas konsultacji publicznych projektu.