Zarząd Polnordu poinformował, w jakich terminach spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe.