Jeśli nie powstrzymamy chaosu i utrzymamy obowiązujące obciążenia, grozi nam fala bankructw i masowych zwolnień, które odbiją się nie tylko na kondycji finansowej przedsiębiorstw, ale również na warunkach bytowych pracowników – wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).