Zarząd Enei poinformował w czwartek 25 lutego o utworzeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2020 rok odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie w wysokości około 2 881 mln zł. Odpis obniży skonsolidowany zysk netto o ponad 2,3 mld zł.