Asseco Business Solutions odnotowało 76,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 73,44 mln zł zysku rok wcześniej – wynika z opublikowanego 25 lutego wieczorem rocznego sprawozdania finansowego spółki.