Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego pracuje nad identyfikacją kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych. Swoje propozycje mogą składać „grupy interesariuszy” liczące co najmniej 20 podmiotów, w tym musi być 15 podmiotów gospodarczych i co najmniej jedna jednostka naukowo-badawcza.