Według wstępnych danych spółka Ursus w pierwszych trzech kwartałach 2018 uzyskała 79,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 oznacza spadek o 64 proc. i poniosła 29,5 mln zł straty netto wobec 6,4 mln zł zysku netto odnotowanego w pierwszych trzech kwartałach 2017.