Emisja tokenów inwestycyjnych wiąże się z dużym ryzykiem i może zostać uznana za obejście przepisów o nadzorze nad rynkiem finansowym – tak prawnicy intepretują niedawne stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami.