Kraje naszego regionu nadal silnie opierają swe inwestycje publiczne na funduszach unijnych. Mają je na poziomie 50-60 proc. – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem Polska na tym tle wyróżnia się, bo potrafi „mobilizować pieniądze z innych źródeł, nie tylko te, które trafiają do nas z UE w formie dotacji”.