Według wstępnych szacunków w 2020 roku grupa PGE osiągnęła blisko 6 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA, wobec około 7,1 mld zł rok wcześniej i około 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli spółki PGE, wobec straty netto około 3,9 mld zł rok wcześniej będącej pochodną wysokich odpisów.