Starzenie się społeczeństw czy wręcz kurczenie się liczby ludności może być czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy w wielu krajach w najbliższych dekadach. Demografia staje się jednym z najważniejszych wyzwań, jakim będą musieli stawić czoła światowi przywódcy.