Wykluczenie możliwości egzekucji z majątku osoby nie będącej wspólnikiem spółki już wtedy, gdy wszczynane było postępowanie, w którym wydano tytuł egzekucyjny przeciw tej spółce – przewiduje nowelizacja, którą bez poprawek przyjął Senat.