Klauzula rebus sic stantibus („skoro sprawy przybrały taki obrót”), uregulowana w kodeksie cywilnym, pozwala na podwyższenie wynagrodzenia za roboty budowlane. – Klauzula ta przewiduje możliwość zwrócenia się do sądu o zmianę umowy w nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okolicznościach – pisze Tomasz Podkowiński, radca prawny Budimeksu.