23 listopada 2018 roku rada nadzorcza banku Polska Kasa Opieki (Pekao) powołała Magdalenę Zmitrowicz z dniem 1 grudnia 2018 roku w skład zarządu banku i powierzyła jej pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu banku – poinformował bank.