W 2017 roku  Grupa Kapitałowa APS Energia osiągnęła 95,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 83,5 mln rok wcześniej, co oznacza wzrost o 14,7 proc.