Zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack głosowało 22 stycznia przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej nad zawarciem układu. Wynik głosowania zostaną podane w 25 stycznia.