Zarząd spółki Trakcja poinformował o wstępnych wynikach finansowych za ubiegły rok. Spółka zanotowała w nim znacząca stratę.