Priorytetem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na najbliższy rok jest kontynuacja ofensywy legislacyjnej na rzecz i w interesie przedsiębiorców – zadeklarowała szefowa resortu Jadwiga Emilewicz. Obiecała też działania na rzecz poprawy powietrza w Polsce.