Gdański sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu spółki z giełdy na czas trwania postępowania o uchylenie tej uchwały, co wstrzymuje wycofanie Energi z giełdy. Drobni akcjonariusze Energi, którzy złożyli pozwy, walczą o lepsze warunki wyjścia z inwestycji niż zaproponowane w wezwaniu przez PKN Orlen. Jedni oceniają, że „PKN wykorzystuje swoją pozycję w sposób niekorzystny dla drobnych akcjonariuszy”, inni, że „cena zaproponowana przez PKN Orlen w wezwaniu, czyli 8,35 zł za akcję, nie jest ceną godziwą”.