PKN Orlen poinformował 22 grudnia 2020 roku o wyemitowaniu 10 000 niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. To pierwsza w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji zrównoważonych, których oprocentowanie będzie oparte na niezależnym ratingu ESG.