Choć zysk netto Ciechu po trzech kwartałach 2018 roku jest niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to nadal jest bardzo solidny. Spółka dobrze sobie poradziła z trudnym otoczeniem rynkowym i pozytywnie wyróżnia się w branży.