Stilo Energy pozyskało ponad 9 mln zł w wyniku publicznej emisji akcji serii L. Do rozdysponowania było 215 tys. papierów. Redukcja zapisów w transzy inwestorów detalicznych wyniosła około 78 proc.