Po okresie bardzo względnej – jeśli o Europę chodzi – prosperity, nadchodzi spowolnienie. Znaków jest coraz więcej. Piątkowy odczyt wskaźników koniunktury PMI był dość dobitnym przykładem