Komisja finansów publicznych zaakceptowała w środę z niewielkimi poprawkami rządowy projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nakłada on m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy przez prowadzących giełdy kryptowalut, wprowadza też definicję waluty wirtualnej.