Zarząd Banku Pocztowego poinformował w poniedziałek 21 grudnia o przyjęciu nowej strategii banku na lata 2021-2024 – „Budujemy wartość dla Interesariuszy”. Zakłada ona m.in. pogłębienie synergii z Pocztą Polską oraz cyfryzację i automatyzację banku.