Getin Noble Bank poinformował w czwartek wieczorem o wzroście wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych. Niebagatelnym. W ujęciu jednostkowym przekroczą one 100 mln zł.