Zaproponowane przez rząd poszerzenie na cały kraj możliwości uzyskania ulg i zachęt finansowych stosowanych dotąd tylko w specjalnych strefach ekonomicznych w zasadzie nie wprowadza większych zmian w warunkach inwestowania, a tylko likwiduje obecną fikcję prawną i skraca drogę do uzyskania takich ulg na dowolnie wybranym terenie.