Przychody grupy Fasing w 2018 r. wyniosły 213,2 mln zł i były o 16 proc. wyższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 183,2 mln zł. Zysk netto grupy kapitałowej przekroczył 22 mln zł, podczas gdy w 2017 r. wyniósł 726,1 tys. zł.

W 2018 roku Groclin solidnie zredukował bazę kosztową, co istotnie wpłynęło na poprawę rentowności. W 2019 roku spółka skupi się na kontynuacji redukcji kosztów oraz pozyskiwaniu nowych odbiorców.

W Londynie trwają mozolne próby przełamania impasu w procesie ratyfikacji porozumienia Theresy May z Unią Europejską. Jednak coraz liczniejsza grupa posłów Partii Konserwatywnej publicznie występuje przeciwko premier, żądając od niej daty podania się do dymisji.

Grupa Lotos podpisała list intencyjny ze spółkami z Grupy Azoty w zakresie ewentualnego zainwestowania kwoty do 500 mln zł w realizację projektu Polimery Police. Wcześniej tyle samo zaoferowały dwie koreańskie spółki.

W ubiegłym roku Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększył swoje zaangażowanie kredytowe brutto w polską gospodarkę o prawie 6 mld zł, do 33,9 mld zł. Jednocześnie bank wygenerował zysk netto na poziomie 445,3 mln zł. BGK wspierał krajowe firmy zarówno w Polsce, jak i na 60 rynkach zagranicznych.

Wyniki Grupy Budimex w pierwszym kwartale tego roku były słabsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności dotyczył segmentu budowlanego i wynikał przede wszystkim z postępującej inflacji kosztowej w branży budowlanej.

Przed dzisiejszą Unią Europejską stoją bardzo poważne pytania dotyczące jej przyszłości – mówi sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański. – Polsce zależy na tym, aby pokonała ona swoje problemy, czasami kryzysy.

Analitycy DM mBanku w ostatnim raporcie podwyższyli cenę docelową akcji Comarchu ze 195 zł do 230 zł. Utrzymali przy tym zalecenie „kupuj”. Prognozowany w pierwszym kwartale zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek i amortyzacją (EBITDA) to 31,2 mln zł. Oznaczałoby wzrost o 86 proc. wobec I kwartału 2018.

Wycena giełdowa Microsoftu przekroczyła 1 bilion dolarów po opublikowaniu przez spółkę dobrych wyników finansowych. Wcześniej jedynie PetroChina, Apple i Amazon były tyle warte. To niemal dwa razy więcej niż nominalna wartość PKB Polski.

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych przez spółkę Billon Solutions z siedzibą w Warszawie. Jest ona pierwszym podmiotem, który uzyskał w Polsce taką licencję.