Konstytucja dla biznesu w większości powiela rozwiązania zawarte we wcześniejszych przepisach, a niewielkie ułatwienia, jakie wprowadza, nie rozwiązują problemu przeregulowania polskiej gospodarki – pisze w swojej opinii Forum Obywatelskiego Rozwoju.