Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zatwierdziła 19 grudnia 2018 roku strategię spółki na lata 2019-2023. Zakłada ona m.in. produkcję 450 tys. ton miedzi rocznie w Polsce oraz średnioroczny dzienny przerób rudy w chilijskiej kopalni Sierra Gorda na poziomie co najmniej 130 tys. ton począwszy od 2020 roku.