COVID-19 pozostaje w tym roku największym czynnikiem ryzyka w biznesie – wynika z dziesiątej edycji Barometru Ryzyk Allianz 2021. Najwięcej wskazań ankietowanych dotyczyło przerw w działalności biznesowej (41 proc.) oraz samego wybuchu pandemii (40 proc.).