Grupa kapitałowa Ferrum odnotowała w minionym roku obrotowym stratę z działalności operacyjnej ok. 41,8 mln zł i stratę netto ok. 46,9 mln zł. W 2016 roku miała 6,4 mln zł zysku operacyjnego i 780 tys. zł zysku netto.