Zarząd Boryszewa poinformował o zawarciu 19 lutego 2021 roku porozumienie „z ostatnią z instytucji bankowych finansujących działalność Spółki w sprawie odstąpienia od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych”. Wcześniej Boryszew informował o przekroczeniu kowenantów kredytowych.