Pierwszą przewodniczącą komisji etyki Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami została Ilona Pieczyńska-Czerny. O powstaniu komisji etyki Izba zdecydowała w grudniu ubiegłego roku.