Bank Polska Kasa Opieki poinformował w komunikacie o zwiększeniu rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich o 318 mln zł. Tylko w tym roku polskie banki zwiększyły rezerwy na kredyty frankowe o ponad 1,5 mld zł.