Wzmożone zainteresowanie tworzeniem firmowych kolekcji dzieł sztuki obserwujemy na świecie od wielu dekad. Dla spółek, szczególnie tych związanych z rynkiem finansowym, to nie tylko oryginalna forma dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, ale i skuteczny, długofalowy sposób na budowanie tożsamości marki.