Fasing poinformował o sprzedaży jedynego udziału w niemieckiej spółce Kettenwerk Becker-Pruente. Wcześniej Fasing nabył od KBP dwa unijne znaki towarowe. Prezesem firmy przejmującej KBP jest wiceprezes Fasingu.