Dwutlenek węgla emitowany przez transport, rolnictwo, budynki i odpady musi zostać zredukowany do 2030 roku w całej UE o 30 proc. w stosunku do poziomu z 2005 r. Natomiast emisja CO2 i jego absorpcja przez lasy oraz grunty użytkowe muszą się zrównoważyć do 2030 roku.