Decyzję o przejęciu Lotosu przez PKN Orlen wymusiła coraz większa konkurencyjność firm paliwowych działających na rynku Unii Europejskiej – ocenia minister energii.