Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Enea dokonało dziś korekt w składzie osobowym jej rady nadzorczej – poinformował zarząd.